MS Horní Počernice, Praha 20

Komunální volby tentokrát z jiného úhlu

Ivan Liška, zastupitel za ODS - NHP

Prezident republiky splnil svoji zákonnou povinnost. Vyhlásil termín letošních komunálních voleb na 23. – 24. září. Nic jiného jsme nemohli očekávat. Přesto vzhlížíme k tomuto termínu s pocitem jistého břemene, které musíme se vším všudy odvalit, chceme-li, aby do zastupitelstev obcí a měst a hlavního města Prahy a jeho 57 městských částí byli zvoleni ti nejlepší z nás, aby i v nadcházejících čtyřech letech vedli správu i rozvoj obcí a měst ti nejschopnější. A tak se vedle usilovného shánění vhodných kandidátů na volební listiny jednotlivých volebních stran a hnutí rozjíždí předvolební mašinérie, obsahující spoustu termínů a povinností, které jak zastupitelstva, tak obecní úřady musejí splnit. 
Jednou z takových striktních povinností je splnění úkolu stanovit počet zastupitelů obce – městské části pro příští volební období. Tuto povinnost jsou samosprávy povinny splnit podle příslušných ustanovení zákona o obcích i o hlavním městě Praze nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Počítám-li dobře, tento den nastane 29. června. Dny předtím budou naplněny zejména snahou sehnat na kandidátky co nejlepší občany, splňující všechny povinnosti ze zákona. Současně si volební lídři a manažeři volebních stran budou lámat hlavu nad otázkami, kolik kandidátů by pro jejich volební stranu bylo nejvýhodnějších, jaké mají šance při tom či onom počtu míst na kandidátních listinách. Nechme tyto úvahy na všech volebních stranách a podívejme se na plnění příslušné povinnosti zastupitelstva naší městské části v minulých třiceti letech. 
K současnému stavu, kdy počet zastupitelů Horních Počernic je 25, jsme se prokousali devíti volebními akty, počínaje i kooptaci nových zastupitelů (tehdy poslanců MNV) v března 1990. Tehdy bylo do celkového počtu poslanců 60 (!) k 19 poslancům za KSČ kooptováno 27 nových tváří za Občanské fórum (dále OF), Československou stranu lidovou (dále jen ČSL, později KDU) 6, Československou stranu socialistickou (ČSS) 5  a Československou stranu sociálně demokratickou (ČSSD) 1 poslanec. Počet členů rady MNV byl stanoven na 13 poslanců. 
Ještě týž rok, v listopadu 1990,  bylo v prvních svobodných komunálních volbách voleno u nás již jen 30 zastupitelů. Zvoleno bylo 17 členů OF, 8 členů ČSL, po dvou za KSČM a Sdružení za Staré Chvaly a ČSSD l zastupitel. Počet členů rady byl stanoven na 9. 
O čtyři roky později, v listopadu 1994, se volilo opět 27 zastupitelů. Zvoleni byli – za OF 15, ČSL 6, KSČM 5 a ČSSD l zastupitel. Členů rady bylo zvoleno opět devět. V roce 1998 (opět v listopadu) se volilo znovu 27 zastupitelů. Z OF vznikla nová politická strana ODS, ta získala 13 mandátů, KSČM a ČSSD po čtyřech a Unie svobody (US) a KDU-ČSL po třech zastupitelích. Rada měla opět devět zastupitelů. 
Ve volbách v listopadu 2002 byl stanoven počet zastupitelů již o dva nižší – tedy 25. Z toho vyplýval i počet členů rady, snížený na sedm. Do MZ bylo zvoleno 14 členů ODS, KSČM 4, ČSSD 3 a po dvou zastupitelích měla KDU a US.ch 
Po následujících čtyřech letech, v říjnu 2006 bylo voleno opět 25 členů MZ a 7 členů rady. Do MZ bylo zvoleno 15 členů ODS, 4 z KDU a nezávislých, z ČSSD a KSČM po třech zastupitelích. 
V roce 2010  bylo voleno opět 25 zastupitelů, z nich pak 7 členů rady m.č. Nejvíce zastupitelů bylo zvoleno za hnutí Nezávislé Horní Počernice (NHP) a sdružení Šance – po sedmi členech MZ, dále ODS i ČSSD po třech, KSČM a TOP 09 po dvou členech a konečně Věci veřejné (VV) 1 člena MZ. 
V roce 2014 bylo do 25 členného zastupitelstva zvoleno hned 12 členů vítězné Šance pro HP, dále Hnutí občanů Počernic (HOP) 5 členů, z ODS - NHP tři členové, KSČM a TOP po dvou členech a za ČSSD jeden zastupitel. 
A konečně v posledních komunálních volbách v říjnu 2018 bylo do zastupitelstva Horních Počernic voleno opět 25 členů. Nejvíce hlasů získalo hnutí HOP – 7, dále hnutí Šance – 6, ODS – NHP 4 členy, hnutí Společně pro Počernice (SPP) 3 zastupitele, hnutí Počernice Jinak a hnutí ANO po dvou zastupitelích a KSČM jedno místo v MZ. Počet členů rady byl zvolen opět na sedm. 
Tolik pohled do příslušných usnesení a volebních výsledků v naší městské části v letech 1990 – 2018. 
A jak to dopadne v září letošního roku? Nechme se překvapit!  

Zpět na stránku